ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ισολογισμοί και οικονομικά στοιχεία των αστικών κτελ Καβάλας

Ισολογισμός 2010

Κατεβάστε εδώ

Ισολογισμός 2011

Κατεβάστε εδώ

Ισολογισμός 2012

Κατεβάστε εδώ

Ισολογισμός 2013

Κατεβάστε εδώ

Ισολογισμός 2014

Κατεβάστε εδώ

Ισολογισμός 2015

Κατεβάστε εδώ

Ισολογισμός 2016

Κατεβάστε εδώ

Ισολογισμός 2017

Κατεβάστε εδώ

Ισολογισμός 2018

Κατεβάστε εδώ

Ισολογισμός 2019

Κατεβάστε εδώ

Ισολογισμός 2020

Κατεβάστε εδώ

Ισολογισμός 2021

Κατεβάστε εδώ