Καλαμίτσα – Μπάτης

Αφετηρία

Στάση Λιμάνι (Εντός τελωνείου Καβάλας)

ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ