Κηπούπολη – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αφετηρία

Στάση Λιμάνι (Εντός τελωνείου Καβάλας)

Από 09-01-2023 και μέχρι νεωτέρας στη Γραμμή Νο 4 Κηπούπολη

εκτελούνται τα εξής δρομολόγια:

Τα δρομολόγια της Κηπούπολης αναπροσαρμόζονται δυναμικά ανάλογα με την κίνηση των φοιτητών στο πανεπιστήμιο

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07.00
07.20 κηπ/λη & ΔΕΠΟΣ
07.40
07.55
08.06
08.18
08.30
08.45
09.00
09.15
09.30
09.45
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13.15
13.30
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15 κηπ/λη & ΔΕΠΟΣ
17.30
17.45
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.15 κηπ/λη & ΔΕΠΟΣ
19.30
19.45
20.00
20.15
20.35
20.55
21.15 κηπ/λη & ΔΕΠΟΣ
21.45
22.05 κηπ/λη & ΔΕΠΟΣ

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

07.00
08.00
08.45
09.15 και Δεπος
09.45
10.15 και Δεπος
10.45
11.15 και Δεπος
11.45
12.15 και Δεπος
12.45
13.15 και Δεπος
13.45
14.15 και Δεπος
14.45
15.15 και Δεπος
15.45
16.15
16.45
17.15 και Δεπος
17.45
18.15
18.45
19.15 και Δεπος
19.45
20.15
20.45
21.15 και Δεπος
21.45
22.05 και Δεπος

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ