Νέο Νοσοκομείο – Περιγιάλι

Αφετηρία

Νέο Νοσοκομείο (Αφετηρία εντός Νέου Νοσοκομείου Καβάλας)

Από 09-01-2023 και μέχρι νεωτέρας στη Γραμμή Νο 11 Νοσοκομείο εκτελούνται τα εξής δρομολόγια:

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
05.30
06.00
06.30
07.00
07.20
07.40
08.00
08.15
08.30
08.45
09.00
09.15
09.30
09.45
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13.20
13.40
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.30
17.00
17.20
17.40
18.00
18.20
18.40
19.00
19.20
19.40
20.00
20.20
20.40
21.00
21.30
22.15

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
05.30
06.00
06.30
07.00
07.20
07.40
08.00
08.20
08.40
09.00
09.20
09.40
10.00
10.20
10.40
11.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.40
14.00
14.30
15.00
15.30
16.30
17.30
18.30
19.30
20.30
21.30
22.15

 

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  : 6.35(από περιγιαλι)-7.30-8.30-9.30-10.30-11.30-12.30-13.30-14.30-15.30-16.30-17.30-18.30-19.30-20.30-21.30-22.15.ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 07.30-08.30-09.30-10.30-11.30  ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ