Νεάπολη – Δέπος

Αφετηρία

Στάση Λιμάνι (Εντός τελωνείου Καβάλας)

Στη γραμμή ν10 «Νεάπολη Δέπος» για τη χειμερινή σεζόν εκτελούνται τα ακόλουθα δρομολόγια

Δευτέρα ως Παρασκευή:

07.20 εξυπηρετείται με την γραμμή της Κηπούπολης ν4

09.15 

10.15 

11.15 

12.15 

13.15 

14.15 

15.15 

17.15 εξυπηρετείται με την γραμμή της Κηπούπολης ν4

19.15 εξυπηρετείται με την γραμμή της Κηπούπολης ν4

21.15 εξυπηρετείται με την γραμμή της Κηπούπολης ν4

22.05 εξυπηρετείται με την γραμμή της Κηπούπολης ν4

 

Το Σάββατο η Δέπος εξυπηρετείται με την γραμμή της Κηπούπολης ν4 τις ώρες:

09.15 κηπ/λη& ΔΕΠΟΣ

10.15 κηπ/λη & ΔΕΠΟΣ

11.15 κηπ/λη & ΔΕΠΟΣ

12.15 κηπ/λη & ΔΕΠΟΣ

13.15 κηπ/λη & ΔΕΠΟΣ

14.15 κηπ/λη &ΔΕΠΟΣ

15.15 κηπ/λη &ΔΕΠΟΣ

17.15 κηπ/λη &ΔΕΠΟΣ

19.15 κηπ/λη & ΔΕΠΟΣ

21.15 κηπ/λη &ΔΕΠΟΣ

22.05 κηπ/λη& ΔΕΠΟΣ

 

Τις Κυριακές και αργίες δεν εκτελούνται δρομολόγια