Διοίκηση

Το αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας Α.Ε ως ανώνυμη εταιρεία και βάση του καταστατικού της, διοικείται από πενταμελές συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια.

Από τον ΜΑΙΟ του 2022 μετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες εκλογής νέου πενταμελούς Συμβουλίου, η σύνθεσή του είναι η εξής:

 

  • ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ         Πρόεδρος 
  • ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 Αντιπρόεδρος
  • ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ                        Μέλος
  • ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ              Μέλος
  • ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                               Μέλος