Σταθμαρχείο

  2510 222 912

  info@astiko-kavalas.gr

  Λογιστήριο

  2510 222 218

  info@astiko-kavalas.gr

  Πρόεδρος

  2510 228 557

  Γραφείο κίνησης

  2510 222 130

  Απολεσθέντα

  2510 222218

  Email : info@astiko-kavalas.gr