23-12-2022

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ 24/12/22
& 31/12/22 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΟΣΟΚ. ΝΕΚΡ. ΚΗΠ/ΛΗ-ΔΕΠΟΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΠΡ. HΛΙΑ ΔΕΞ-ΤΣΟΛ.+ΑΓ.ΚΩΝ
07.15 05.30 07.30 07.00 06.30 08.30 09.00
07.45 06.00 08.30 08.00 07.00 09.30 10.15
08.15 06.30 09.00 08.45 07.30 10.30 11.30
08.45 07.00 10.00 09.15 και Δεπος 08.00 11.30 12.30
09.15 07.30 11.00 09.45 08.30 12.15 13.30
09.45 08.00 13.30 10.15 και Δεπος 09.00 13.00 14.20
10.15 08.20   10.45 09.20 14.00  
10.45 08.40   11.15 και Δεπος 09.40 15.00  
11.15 09.00   11.45 10.00    
11.45 09.20   12.15 και Δεπος 10.20    
12.15 09.40   12.45 10.40    
12.45 10.00   13.15 και Δεπος 11.00    
13.15 10.20   13.45 11.20    
13.45 10.40   14.15 και Δεπος 11.40    
14.15 11.00   15.15 και Δεπος 12.00    
14.45 11.20   16.15 και Δεπος 12.20    
  11.40   17.15 και Δεπος 12.40    
  12.00   18.15 και Δεπος 13.00    
  12.20   19.15 και Δεπος 13.20    
  12.40   20.15 και Δεπος 13.40    
  13.00   21.15 και Δεπος 14.00    
  13.20   22.05 και Δεπος 14.20    
  13.40   22.45 14.40    
  14.00     15.00    
  14.30     15.30    
  15.00     16.00    
  15.30     16.30    
  16.30     17.00    
  17.30     17.30    
  18.30     18.00    
  19.30     18.30    
  20.30     19.00    
  21.30     19.30    
  22.15     20.00    
        20.30    
        21.00    
        21.30    
        22.00    
        22.30 μπουρα    
             

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 25/12/22 ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1/1/23 ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ.

ΣΤΙΣ 26/12/22 & 2/1/23 ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΓΙΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  : 6.35(από περιγιαλι)-7.30-8.30-9.30-10.30-11.30-12.30-13.30-14.30-15.30-16.30-17.30-18.30-19.30-20.30-21.30-22.15.ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 07.30-08.30-09.30-10.30-11.30  ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ.

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ : 7.30-8.30-9.30-10.30-11.30-12.30-13.30-14.30-15.30-16.30-17.30-18.30-19.30-20.30-21.30-22.30

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΡΑ(κυκλικο εξω από τη ΔΕΠΟΣ) ΚΑΙΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ.