Παροχή υπηρεσιών σε Ειδικά Σχολεία προσχολικής αγωγής.