Η κοινωνική πτέρυγα του Αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας από τον συνάδελφο στον συνάδελφο.