Η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών ισχύει για απεριόριστο αριθμό διαδρομών με τα λεωφορεία του Αστικού Κτελ Καβάλας, για τον ημερολογιακό μήνα που αναγράφεται στο κουπόνι που συνοδεύει την κάρτα. Οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών και τα αντίστοιχα μηνιαία κουπόνια εκδίδονται και διατίθενται αποκλειστικά από το γραφείο του Αστικού Κτελ. Η διακίνηση και η διάθεση των κουπονιών των μηνιαίων καρτών μέσω τρίτων δεν επιτρέπεται. Η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται. Οι δικαιούχοι της μηνιαίας κάρτας οφείλουν να φέρουν μαζί τους σε κάθε επιβίβαση μηνιαία κάρτα και έγκυρο κουπόνι σε συνδυασμό και να το επιδεικνύουν κατά την είσοδο τους τόσο στον οδηγό όσο και στον έλεγχο των αρμόδιων οργάνων του Αστικού Κτελ (ελεγκτές). Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω ο επιβιβαζόμενος υποχρεούται να καταβάλλει κανονικό κόμιστρο κατά την είσοδο του στο λεωφορείο.