Εταιρικό Προφίλ
Νέα
Για το Επιβατικό Κοινό
Κόμιστρα και Ειδικές Κάρτες
Α.Μ.Ε.Α.
Αστικός Τουρισμός
Επικοινωνία
Copyright © 2017 Kotsoskorg - Κατασκευή και ανάπτυξη ιστοχώρου από το Αστικό Κτελ Καβάλας Α.Ε. - Απαγορεύεται η αντιγραφή και η αναπαραγωγή μερών ή ολόκληρου του ιστοχώρου άνευ έγγραφης άδειας.
Κανονισμοί και όροι χρήσης
1. Δικαιώματα Επιβατών Οι επιβάτες και περισσότερο οι υπερήλικες και τα άτομα Α.Μ.Ε.Α. δικαιούνται χρήση των μέσω μαζικής μεταφοράς του Αστικού Κτελ. Μόνο κατά εξαίρεση όπως το είδος του οχήματος και ο σχεδιασμός του ή οι συνθήκες όπως η στάση του λεωφορείου και το οδικό δίκτυο που διέρχεται αυτό καθιστά αδύνατη την επιβίβαση η μεταφορά ειδικού επιβάτη μπορεί να μην πραγματοποιηθεί. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς του Αστικού Κτελ Καβάλας υπο την επιφύλαξη μειωμένων κομίστρων για κοινωνικούς ή ειδικούς λόγους, δικαιούνται να αγοράζουν και να κάνουν χρήση του νόμιμου κατά περίπτωση κόμιστρου για την διαδρομή του ενδιαφέροντος τους χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Οι επιβάτες των τακτικών μέσων μαζικής μεταφοράς του Αστικού Κτελ Καβάλας δικαιούνται να υποβάλλουν εφόσον και το επιθυμούν, παράπονο, αίτημα, ή διαμαρτυρία σχετικά με το παρεχόμενο από αυτόν μεταφορικό έργο, υπόδειξη για τη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς. Κάθε επιβάτης των τακτικών μέσων μαζικής μεταφοράς του Αστικού Κτελ Καβάλας σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης του δρομολογίου, φέρει το δικαίωμα επιλογής και συνέχισης της μεταφοράς του με άλλο δρομολόγιο της εταιρίας ή επιστροφή του αντίτιμου του εισητηρίου υπό του άρθρου 19 του Κανονισμού 181/11. 2. Υποχρεώσεις Επιβατών Κάθε επιβάτης κατά την εκτέλεση τακτικής αστικής γραμμής με το Αστικού Κτελ Καβάλας οφείλει να καταβάλλει ή φέρει το προβλεπόμενο κόμιστρο (εισιτήριο ή κάρτα απεριορίστων διαδρομών ή ειδικής κάρτας ή συνδυασμό πάσου και εισητηρίου) της διαδρομής που επιθυμεί να διανύσει, να το επικυρώνει κατά την είσοδό του στο όχημα στην περίπτωση του εισιτηρίου, να το διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής έως και την έξοδό του από το όχημα, συνοδευόμενο από τα αναγκαία κατά περίπτωση παραστατικά που πιστοποιούν τυχόν δικαίωμά του σε μειωμένο κόμιστρο ή σε ελεύθερη μετακίνηση, όποτε του ζητείται από τους εντεταλμένους Ελεγκτές Κομίστρου. Επισημαίνεται ότι η χρήση επικυρωμένου εισιτηρίου είναι αυστηρώς προσωπική και ισχύει για μία και μόνο διαδρομή. Η αγορά των εισιτηρίων και η καταβολή του νόμιμου, κατά περίπτωση, κομίστρου μεταφοράς γίνεται από τα σημεία πώλησης εισητηρίων (καταστήματα, περίπτερα, σταθμαρχεία) ή από τον οδηγό του λεωφορείου. Οι μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν μόνο όταν συνοδεύονται από το αντίστοιχο για τον τρέχων μήνα κουπόνι. Ως εκ τούτου, εάν ένα από τα δύο απωλεσθεί δεν δύναται να γίνει επιβίβαση. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς ενός εκ των δύο σε βαθμό που να μην είναι δυνατόν να πιστοποιηθεί η εγκυρότητα της μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει από το Αστικό Κτελ Καβάλας επανέκδοση προσερχόμενος ο ίδιος ο επιβάτης με την αστυνομική του ταυτότητα. 3. Πρόστιμα Πρόστιμο επιβάλλεται όταν από τον έλεγχο που διενεργείται από τους εντεταλμένους ελεγκτές εισητηρίων του Αστικού Κτελ Καβάλας, προκύπτει ότι επιβάτης εντός του λεωφορείου που βρίσκεται σε δρομολόγιο δεν έχει καταβάλει το νόμιμο, κατά περίπτωση, κόμιστρο. Περιπτώσεις όπου ο αρμόδιος ελεγκτής εισητηρίων του Αστικού Κτελ Καβάλας μπορεί να επιδώσει κλήση για πρόστιμο σε επιβάτη είναι όπως: Μη επικυρωμένο εισητήριο εντός του λεωφορείου κατά την διάρκεια του δρομολογίου. Επικυρωμένο εισητήριο του οποίου η ισχύς έχει λήξει. Εισητήριο στο οποίο εμφανίζονται περισσότερες από μία διαφορετική επικύρωση ή δυσανάγνωστες επικυρώσεις. Παραποιημένο ή αλλοιωμένο ή παραχαραγμένο εισητήριο ή κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Κάρτα απεριορίστων διαδρομών της οποίας η ισχύς έχει λήξει. Κάρτα απεριορίστων διαδρομών σε βαθμό που δεν προκύπτει ο δικαιούχος αυτής. Κάρτα απεριορίστων διαδρομών της οποίας η φωτογραφία δεν ταυτοποιείται με τον φέροντα. Δεν επιδεικνύει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση παραστατικά που πιστοποιούν τυχόν δικαίωμά του σε μειωμένο κόμιστρο ή σε ελεύθερη μετακίνηση (π.χ. ακαδημαϊκή ταυτότητα, δελτίο μαθητικού ή ειδικού εισιτηρίου, δελτίο πολυτέκνων, αστυνομική ταυτότητα για πιστοποίηση της ηλικίας σε περίπτωση κάτω των 5 ετών από τον συνοδό). Η πληρωμή του επιβληθέντος προστίμου πραγματοποιείται είτε επί τόπου από τον αρμόδιο ελεγκτή ή στο γραφείο του Αστικού Κτελ Καβάλας Α.Ε. εντός 20 ημερολογιακών ημερών και πάντα σύμφωνα με το σχετικό στον συγκοινωνιακό φορέα θεσμικό πλαίσιο. Το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι ίσο με 20 φορές την τιμή του εισητηρίου της μικρότερης διαδρομής. Σε περίπτωση μη πληρωμής του προστίμου υποβάλλεται από τον νομικό εκπρόσωπο του Αστικού Κτελ έγκληση (μήνυση) κάτα του παραβάτη επιβάτη, εντός 2μήνου από την πάροδο της 20ήμερης προθεσμίας. Η επιβολή του προστίμου γίνεται με πράξη βεβαίωσης παράβασης των Ελεγκτών Κομίστρου του Αστικού Κτελ από τους ελεγκτές που διενεργούν τον έλεγχο κομίστρου. Ο παραβάτης οφείλει να επιδεικνύει τα στοιχεία της ταυτότητάς του στον αρμόδιο ελεγκτή κατά την επιβολή του προστίμου, διαφορετικά ζητείται η συνδρομή Αστυνομικού Οργάνου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 1214/81 (ΦΕΚ 286Α). 4. Συμπεριφορά επιβατών Οι επιβάτες οφείλουν, κατά την διάρκεια της μετακίνησής τους με τα αστικά λεωφορεία του Αστικού Κτελ Καβάλας Α.Ε. όπως: Συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και ευγένεια στο Προσωπικό αλλά και στους συνεπιβάτες τους αποφεύγοντας διαπληκτισμούς και εντάσεις. Δεν επιτρέπεται να καπνίζουν, να θορυβούν (π.χ. να χρησιμοποιούν ραδιόφωνο ανοικτής ακρόασης), να φέρονται με τρόπο ανάρμοστο, προκλητικό ή απειλητικό και να ενοχλούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τους λοιπούς επιβάτες. Να μην παρεμποδίζουν το Προσωπικό Κίνησης στην εκτέλεση των καθηκόντων του και να συμμορφώνονται προς τυχόν υποδείξεις αυτού προς διευκόλυνση την κανονικής εκτέλεσης αυτών. Συνδράμουν τους χρήζοντες βοηθείας, λ.χ. άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, ηλικιωμένους, και παραχωρούν τη θέση τους σε αυτούς. Να μην εμποδίζουν την άνοδο ή κάθοδο, είσοδο ή έξοδο των λοιπών επιβατών. Να μην κάνουν άσκοπη χρήση του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης που προορίζεται για το επιβατικό κοινό, παρά μόνο εάν τούτο είναι απολύτως αναγκαίο. Να μην ρυπαίνουν τους χώρους του λεωφορείου απορρίπτοντας αντικείμενα, ούτε να τα φθείρουν τα ίδια ή τον εξοπλισμό τους. Να μην κολλούν αυτοκόλλητα, να μην διανέμουν έντυπο υλικό, να μην εμπορεύονται αγαθά, να μην επαιτούν. Να τηρούν τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Παιδιά μέχρι και πέντε (5) ετών μπορούν να επιβιβάζονται δωρεάν. Παιδιά έξι (6) ετών και πάνω καταβάλουν κόμιστρο και πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Παιδιά ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών συνοδεύονται υποχρεωτικά από άτομο το οποίο επιμελείται την ασφαλή μετακίνησή τους. Για την ασφαλέστερη μετακίνηση παιδιών με χρήση καροτσίου στα λεωφορεία συνιστάται όπως να επιβιβάζονται από την μεσαία ή την πίσω είσοδο του λεωφορείου εφόσον ο οδηγός κρίνει ότι η πληρότητα του οχήματος το επιτρέπει. Σε κάθε περίπτωση ο συνοδός του καροτσίου οφείλει να τοποθετήσει το καρότσι με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση και η κίνηση των υπολοιπων επιβατών. Ο συνοδός θα πρέπει να επιμελείται την ασφάλεια του καροτσίου εβρισκόμενος πλησίον αυτού και το παιδί εντός του καροτσίου θα πρέπει να είναι δεμένο με την ειδική ζώνη που διαθέτει αυτό. Το καρότσι θα πρέπει να έχει φρένο. 5. Μεταφορά ζώων Η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς με τα λεωφορεία του Αστικού Κτελ Καβάλας επιτρέπεται πάντοτε με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού όσο αφορά τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος αλλά και την ασφάλεια των επιβατών με εξαίρεση τους σκύλους βοηθείας εφόσον: Είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς κλειστού τύπου διαστάσεων έως 70εκ. x 40εκ. x 50εκ. Συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου φέρει το ατομικό βιβλιάριο υγείας και το διαβατήριο του ζώου. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου βρίσκεται πλησίον αυτού και μεριμνεί για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών. Το κλουβί τοποθετείται στον ελεύθερο χώρο του οχήματος στην μέση εκτός των διαδρόμων, των σημείων εισόδου ή εξόδου των επιβατών και επικύρωσης των εισιτηρίων ούτως ώστε να μη διακυβεύεται η ασφαλής μετακίνηση των υπόλοιπων επιβατών. Οι σκύλοι βοηθείας και οι εκπαιδευμένοι σκύλοι οδηγοί τυφλών και σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες, καθώς και οι σκύλοι που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης ως σκύλοι βοηθείας μεταφέρονται ως εξής: Χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Ο χρήστης ή εκπαιδευτής του σκύλου βοηθείας πρέπει να φέρει και να επιδεικνύει εάν και όποτε του ζητηθεί από τον οδηγό ή το εντεταλμένο όργανο ελεγχου τα εκ του νόμου οριζόμενα παραστατικά που πιστοποιούν την επάρκεια εκπαίδευσής του ζώου (αν είναι εκπαιδευμένο ή τελεί υπό εκπαίδευση), την υγεία αυτού, όσο και ότι ο χρήστης ή εκπαιδευτής του σκύλου βοηθείας διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση και αποδεικτικό χρήσης του ζώου. Στην περίπτωση χρήστη ή εκπαιδευτή που είναι πολίτης της Ε.Ε. ή πολίτης τρίτης χώρας, αλλά μένει στην Ελλάδα για βραχύ χρονικό διάστημα, τότε τα απαραίτητα πιστοποιητικά, όπως έχουν εκδοθεί από επίσημο φορέα ή υπηρεσία της χώρας προέλευσης, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση μακροπρόθεσμης παραμονής του χρήστη ή εκπαιδευτή στην Ελλάδα (π.χ. λόγοι εργασίας, μόνιμη παραμονή κ.λπ.), τα ως άνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από τις Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό (Πρεσβείες κ.λπ.), κατά τα οριζόμενα της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Ο χρήστης ή εκπαιδευτής, κατά περίπτωση, του σκύλου βοηθείας οφείλει όπως μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας του οχήματος/ συρμού και για την ανεμπόδιστη διέλευση και κίνηση των υπόλοιπων επιβατών εντός του λεωφορείου. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας, εφαρμογή έχουν οι γενικότερες διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί ευθύνης του κατόχου ζώου για ζημία που προκλήθηκε από αυτό σε τρίτον (άρθρο 924 ΑΚ). 6. Ποδήλατα 1. Στα λεωφορεία επιτρέπεται αποκλειστικά η μεταφορά σπαστών ποδηλάτων και μεγέθους μέχρι και 50 εκατοστών. Για την αποφυγή τραυματισμών τα ποδήλατα αυτά μεταφέρονται απαραιτήτως εντός ειδικής αποθηκευτικής τσάντας μεταφοράς μεγίστων διαστάσεων 33εκατ. x 66εκατ. x 80εκατ. με ιμάντες ασφάλισης και από όπου δεν εξέχουν μηχανικά μέρη του ποδηλάτου. 2. Εάν οι συνθήκες μεταφοράς εντός του οχήματος δεν το επιτρέπουν, ο οδηγός έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση ενός επιβάτη με ποδήλατο. 3. Οι κάτοχοι των μεταφερόμενων αναδιπλούμενων ποδηλάτων οφείλουν να τα τοποθετούν στους ελεύθερους χώρους των λεωφορείων, εκτός των διαδρόμων και των σημείων εισόδου και εξόδου των επιβατών ούτως ώστε να μη διακυβεύεται η ασφαλής μετακίνηση των υπόλοιπων επιβατών. 7. Αποσκευές Στα λεωφορεία του Αστικού Κτελ Καβάλας, επιτρέπεται με ευθύνη του επιβάτη και πάντα με την κρίση του οδηγού ανάλογα με τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος η μεταφορά αποσκευών και λοιπών αντικειμένων, ως εξής: Αποσκευές μικρών διαστάσεων (χειραποσκευές και σακίδια) θα πρέπει να κρατούνται στο χέρι, να μη φέρονται στους ώμους ούτε να τοποθετούνται στα καθίσματα. Οι διαστάσεις των μεγαλύτερων αποσκευών δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 100εκατ. x 60εκατ. x 25 εκατ. ενώ το βάρος τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 25 κιλά. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, η επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών με όγκο αποσκευών γίνεται μόνο από τη μεσαία και πίσω θύρα. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μεταφερόμενων «καροτσιών λαϊκής» είναι δύο (2). Εάν οι συνθήκες μεταφοράς εντός του οχήματος δεν το επιτρέπουν, ο οδηγός δύναται όπως αρνηθεί την επιβίβαση ενός επιβάτη με αποσκευές ή λοιπά αντικείμενα. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά επικίνδυνων, εύφλεκτων, αιχμηρών, δηλητηριώδων, δύσοσμων υλικών και εν γένει αντικειμένων επικίνδυνων για τη σωματική ακεραιότητα των επιβατών. Οι κάτοχοι των αποσκευών οφείλουν να βρίσκονται πλησίον αυτών και να μεριμνούν για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών. Οι κάτοχοι των μεταφερόμενων αποσκευών οφείλουν να τα τοποθετούν στους ελεύθερους χώρους των λεωφορείων, εκτός των διαδρόμων και των σημείων εισόδου και εξόδου των επιβατών ούτως ώστε να μη διακυβεύεται η ασφαλής μετακίνηση των υπόλοιπων επιβατών. Απαγορεύεται η μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών.
Λήψη του ΦΕΚ σχετικά με τους κανονισμούς δικαιωμάτων επιβάτη
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008
Αρχή