Εταιρικό Προφίλ
Νέα
Για το Επιβατικό Κοινό
Κόμιστρα και Ειδικές Κάρτες
Α.Μ.Ε.Α.
Αστικός Τουρισμός
Επικοινωνία
Copyright © 2017 Kotsoskorg - Κατασκευή και ανάπτυξη ιστοχώρου από το Αστικό Κτελ Καβάλας Α.Ε. - Απαγορεύεται η αντιγραφή και η αναπαραγωγή μερών ή ολόκληρου του ιστοχώρου άνευ έγγραφης άδειας.
Γενικά στοιχεία
    Το ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και με διακριτικό τίτλο ‘ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.’ με την σημερινή του μορφή, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εκτελεί το έργο των αστικών συγκοινωνιών της πόλης της Καβάλας. Ιδρύθηκε το 2001 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 2 περ. β’ του Ν. 2963/2001 και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.     Σκοπός της εταιρίας είναι η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου όπως αυτό ορίζεται στα άρθρα 4 και 6 του Ν. 2963/2001 και λειτουργεί με συμβάσεις παραχώρησης που συνυπογράφονται μεταξύ Κράτους και Αστικού Κτελ Καβάλας Α.Ε.     Το κεφάλαιο του Αστικού Κτελ Καβάλας είναι κατανεμημένο σε 400.000 μετοχές, εκ των οποίων 250.000 μετοχές ορίζονται ως μετοχικό κεφάλαιο διανεμημένο σε 68 περίπου ιδιώτες αυτοκινητιστές και κατανεμημένο σε 25 αστικά λεωφορεία. Οι 150.000 υπόλοιπες μετοχές, ανήκουν στο ίδιο το Αστικό Κτελ Καβάλας Α.Ε. και είναι κατανεμημένες σε 15 εφεδρικά αστικα λεωφορεία.    Η διοίκηση του Αστικού Κτελ Καβάλας Α.Ε. ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 5 μέλη , που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για 4 χρόνια σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 3710/2008.     Η εταιρία υπό τη σημερινή της μορφή απασχολεί περίπου 65 εργαζόμενους εκ των οποίων οι 8 είναι μόνιμοι υπάλληλοι συλλογικής σύμβασης και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι είναι μέτοχοι αυτοκινητιστές. Ετησίως το  Αστικό Κτελ, μεταφέρει περίπου 3.000.000 επιβάτες. Από το 2005 εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα για την δωρεάν μεταφορά Α.Μ.Ε.Α. και πολιτικών αναπήρων, ενω ετησίως πραγματοποιούνται περίπου 550 μετακινήσεις Α.Μ.Ε.Α. από άτομα με αναπηρικά αμαξίδια και ειδικές ζώνες πρόσδεσης με ειδικά αναπηρικά λεωφορεία. Για την μεταφορά τους αυτή, το Αστικο Κτελ Καβάλας Α.Ε. έχει εφοδιαστεί συνολικά με 8 οχήματα, και συγκεκριμένα με 6 αναπηρικά οχήματα ράμπας μικρού μεγέθους και 2 αναπηρικά οχήματα ράμπας μεγάλου τύπου και με θέσεις πρόσδεσης ειδικών αναπηρικών αμαξιδίων.     Στα πλαίσια των παροχών του λοιπού επιβατικού κοινού, το Αστικό Κτελ Καβάλας έχει προσαρμοσει και διατηρεί ειδικό σύστημα τηλεματικής αναγγελίας στάσεων με ηχητικό σύστημα ειδοποίησης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Παράλληλα, 11 αυτόματοι πωλητές εισητηρίων εκδίδουν εισητήρια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.     Από τα 40 αστικά λεωφορεία που διαθέτει η εταιρία, τα 28 οχήματα είναι 12 μέτρων μάρκας Mercedes O405 και MΑΝ A21, τα 4 οχήματα είναι 10,5 μέτρων μάρκας Neoplan,  ενώ τα υπόλοιπα 8 είναι mini-bus εκ των οποίων τα 2 οχήματα είναι 8 μέτρων μάρκας Man A20, ενώ τα υπόλοιπα 6 οχήματα είναι 6,5 μέτρων μάρκας Mercedes Sprinter XCity. Από τα παραπάνω οχήματα, τα 25 των 12 μέτρων είναι εκ του μετοχικού κεφαλαίου και όλα τα υπόλοιπα του Αστικού Κτελ.
Ιστορικό εταιρίας Ιστορικό εταιρίας Διοικητική δομή Διοικητική δομή Γενικά στοιχεία Γενικά στοιχεία Υπηρεσιακά τηλέφωνα Υπηρεσιακά τηλέφωνα Εμπορική εκμετάλλευση Εμπορική εκμετάλλευση Ανακοινώσεις και δελτία τύπου Ανακοινώσεις και δελτία τύπου Σωματείο ιδιοκτητών Σωματείο ιδιοκτητών Ομάδα αιμοδοτών Αστικού Κτελ Ομάδα αιμοδοτών Αστικού Κτελ Σύστημα τηλεματικής Σύστημα τηλεματικής Γραμμές και δρομολόγια Γραμμές και δρομολόγια Απωλεσθέντα αντικείμενα Απωλεσθέντα αντικείμενα Κανονισμοί και όροι χρήσης Κανονισμοί και όροι χρήσης Γενικές πληροφορίες Γενικές πληροφορίες Σπουδαστικό πάσο Σπουδαστικό πάσο Μαθητικό δελτίο Μαθητικό δελτίο Κάρτες Α.Μ.Ε.Α. - Πρόνοιας Κάρτες Α.Μ.Ε.Α. - Πρόνοιας Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών Πληροφορίες Πληροφορίες Αναπηρικά οχήματα Αναπηρικά οχήματα Ειδικό σχολείο Ειδικό σχολείο Σταθμός υπεραστικών λεωφορείων Σταθμός υπεραστικών λεωφορείων Για το νησί της Θάσου Για το νησί της Θάσου Νησιά Βορείου Αιγαίου Νησιά Βορείου Αιγαίου Φόρμα επικοινωνίας Φόρμα επικοινωνίας Παράπονα Παράπονα Χρήσιμα τηλέφωνα Χρήσιμα τηλέφωνα Σημεία πώλησης εισητηρίων Σημεία πώλησης εισητηρίων Αυτόματοι πωλητές εισητηρίων Αυτόματοι πωλητές εισητηρίων Προσαυξημένα εισητήρια οδηγού Προσαυξημένα εισητήρια οδηγού Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα Προσωπικά δεδομένα Προσωπικά δεδομένα Αποποίηση ευθυνών Αποποίηση ευθυνών Προσβασιμότητα Προσβασιμότητα Πολυμέσα Πολυμέσα Είσοδος αλληλογραφίας μελών Είσοδος αλληλογραφίας μελών Είσοδος στη διαχείριση Είσοδος στη διαχείριση
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008