Εταιρικό Προφίλ
Νέα
Για το Επιβατικό Κοινό
Κόμιστρα και Ειδικές Κάρτες
Α.Μ.Ε.Α.
Αστικός Τουρισμός
Επικοινωνία
Copyright © 2017 Kotsoskorg - Κατασκευή και ανάπτυξη ιστοχώρου από το Αστικό Κτελ Καβάλας Α.Ε. - Απαγορεύεται η αντιγραφή και η αναπαραγωγή μερών ή ολόκληρου του ιστοχώρου άνευ έγγραφης άδειας.
Ανακοινώσεις και δελτία τύπου (σελίδα 2)
προηγ προηγ
01/03/2017 - Νέος Αυτόματος Πωλητής Εισητηρίων Ανακοινώνουμε στο επίτιμο επιβατικό μας κοινό ότι έχει εγκατασταθεί και βρίσκεται σε λειτουργία για τις ανάγκες του επιβατικού κοινού από τις αρχές του Μαρτίου 2017, αυτόματος πωλητής εισητηρίων στην κεντρική πλατεία της Καβάλας. Ο αυτόματος πωλητής βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της κεντρικής πλατείας (πλατεία Ελευθερίας), ακριβώς απέναντι από το Εμπορικό Επιμελητήριο. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και εκδίδει εισητήρια χρώματος μπλέ (1,20ε), πράσινα (0,60ε) και κόκκινα (0,80ε). Δέχεται κέρματα και χαρτονομίσματα και επιστρέφει ρέστα. Παρακαλώ, για κάθε απορία όσον αφορά την λειτουργία του καθώς και για παρατηρήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Αστικό Κτελ Καβάλας Α.Ε. στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2510222130, 2510222218, 2510228557, 2510222912, 6947639781. Για τις γραπτές σας παρατηρήσεις, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας κάνοντας κλίκ |ΕΔΩ|. ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
06/06/2016 - Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 30/06/2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 9.00 πμ στη Καβάλα, στα γραφεία της εταιρείας Ύδρας 11 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ: 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 [Ισολογισμου.Αποτελεσματων χρήσης, πίνακα διάθεσης κερδών και προσάρτημα] μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. κα των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. 3) Έγκριση μεταφοράς του ποσού 67,113,65€ της εισφοράς 3% στον λογαριασμό εισφοράς 1% σύμφωνα με την περ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν 2963/01. 4) Α-Έγκριση πίνακα προϋπολογισμού έτους 2016 και Β-Έγκριση προϋπολογισμού επενδύσεων από τα διαθέσιμα αποθεματικά εισφοράς 1% σύμφωνα με την περ. Β του άρθρου 3 της Β1188/36/17.1.2003 Απόφ,Υπ. Μεταφορών Ύψους 490.000,00ευρώ ήτοι: α) 200.000,00 Ευρώ για την αξιοποίηση των αγροτεμαχίων της Ν. Καρβάλης έκδοση οικοδομικής άδειας, διαμόρφωση και περίφραξη χώρου, κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, συνεργείων, σταθμού εφοδιασμού καυσίμων και συντήρησης όλων των Αστικών Λεωφορείων, β) 30.000,00 Ευρώ για έξοδα αναδιοργανώσεως τηλεματικής, γ) 120,000,00 Ευρώ για αγορά 4 Αστικών λεωφορείων, δ) 130,000,00 Ευρώ για αγορά οικοπέδου Νο 1 ΚΑΕΚ:210250527002/0/0 οικοδομικού τετραγώνου Γ858 εμβαδού 1800 τ.μ. στη περιοχή Περιγιάλι Καβάλας. ε)10.000.00 ευρώ για την αγορά προγραμμάτων Η/Υ, συσκευών λοιπού εξοπλισμού και μελετών. 5) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2016. 6) Έγκριση αύξησης της δύναμης των λεωφορείων της εταιρείας από 40 σε 44. 7) Έγκριση πληρωμών από την εταιρία για λογαριασμό των λεωφορείων μέχρι του ποσού των 20.000,00€ τριμηνιαίως για μισθοδοσία οδηγών, IKA, ΦΜΥ, ΟΑΕΕ, ΦΠΑ, λειτουργικές δαπάνες. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα έγγραφα της αντιπροσώπευσης. Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία στις 30/06/2016 η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την μεθεπόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ήτοι στις 14/07/2016 χωρίς νέα δημοσίευση. Η πρόσκληση αυτή ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 14/07/2016. Ο χρόνος για διαπίστωση της απαρτίας ορίζεται από 9.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
επόμ επόμ προηγ προηγ επόμ επόμ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008